Trang chủ MÃ NGUỒN MỞ THÀNH TÍCH LIÊN HỆ
boat

Oh snap! We just showed you a modal..

Because we can

Cool huh? Ok, enough teasing around..

ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 2018

KHỐI CHUYÊN TIN


Trần Trọng Nhân

Sinh viên năm 3 K.CNTT

Nguyễn Minh Duy

Sinh viên năm 2 K.CNTT

Vương Lê Minh Nguyên

Sinh viên năm 2 K.CNTT

ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 2018

KHỐI KHÔNG CHUYÊN TIN


Dương Hòa Bình

Sinh viên năm 4 K.Toán-

Trần Phúc Khang

Sinh viên năm 4 K.Lý

Trần Thanh Hùng

Sinh viên năm 1

ACM CHUYÊN TIN

Team: UPCoder_NiceGuys

Nguyễn Minh Duy

Vương Lê Minh Nguyên

Lương Công Tâm

Team: UPCoder_LastGame

Trần Trọng Nhân

Nguyễn Quang Phúc

Võ Long Tuấn

ACM KHÔNG CHUYÊN TIN

Team: UPCoder_OurGIRL

Dương Thị Hòa Bình

Trần Phúc Khang

Trần Thanh Hùng

OLP MÃ NGUỒN MỞ 2018


Nguyễn Quang Phúc

Sinh viên năm 4 K.CNTT

Lương Công Tâm

Sinh viên năm 2 K.CNTT

Huỳnh Nhựt Long

Sinh viên năm 2 K.CNTT

Liên hệ

Thầy Trần Hữu Quốc Thư

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Phòng B.507, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

thuthq@hcmue.edu.vn